Het Netwerk van tolken en vertalers Italiaans Nederlands en Nederlands Italiaans

Het Nederlands Italiaans Netwerk is een netwerk van tolken en vertalers Italiaans Nederlands en Nederlands Italiaans. Het is in 1989 opgericht op initiatief van twee tolk-vertaalsters uit Milaan met als doel het contact tussen onafhankelijke tolken en vertalers met Nederlands en Italiaans als werktalen te bevorderen, en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een uniek samenwerkingsverband van professionele tolken en vertalers in Noord- en Midden-Italië. Alle leden van het Netwerk zijn als tolk of vertaler gespecialiseerd in een aantal vakgebieden; daarnaast zijn enkele leden ook docent Italiaans of Nederlands.

De activiteiten van het Netwerk

Het doel van het Netwerk is nog steeds, net als bij de oprichting, het uitwisselen van kennis, ervaring en materiaal, en het doorgeven van elkaars namen aan opdrachtgevers, rekening houdend met ieders specifieke bekwaamheden. De tolken en vertalers van het Netwerk komen regelmatig bijeen, en tussen de vergaderingen door wordt er intensief contact gehouden via “Slack”, een app waarmee snel onderling gecommuniceerd kan worden. Het samenwerkingskarakter van het Netwerk komt ook tot uiting bij grote vertaalopdrachten, waarvoor meerdere leden van het Netwerk een team kunnen vormen. Die teamvorming staat garant voor een optimale dienstverlening aan de klant.

Het Netwerk stimuleert bijscholing

Het Netwerk stimuleert ook bijscholingsactiviteiten voor de leden, onder meer door het organiseren van seminars en workshops.

In de loop de jaren zijn er workshops gehouden over het vertalen van certificaten, (kinder) literatuur en juridische, medische en toeristische teksten, ook met behulp van vertaalsoftware. Voorts zijn terminologie, kwaliteitsnormen en de fiscale aspecten van het beroep van tolk  en vertaler slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die door het Netwerk tijdens seminars zijn behandeld.

Zo waren recentelijk ook computerbeveiliging en cyberveiligheid het onderwerp van twee seminars.

95%

Vertalers

45%

Gesprekstolken

35%

Congrestolken

12%

Docenten

Beëdiging

Beëdiging houdt in dat bij de vertaling een verklaring van de vertaler wordt gevoegd – die hij of zij ten overstaan van een rechtbankmedewerker of een notaris ondertekent – dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst.
In bepaalde, door de eindklant te bepalen, gevallen moeten de echtheid van de handtekening van de rechtbankmedewerker op het document en diens bevoegdheid worden bevestigd. Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag van Den Haag (1969) kan worden volstaan met een apostille. Als het land waar de beëdigde vertaling gebruikt zal worden niet bij het Apostilleverdrag is aangesloten, is legalisatie vereist.

Het Netwerk staat open voor nieuwe leden. Om de professionele kwaliteit te waarborgen, stellen we bepaalde eisen op het gebied van opleiding, ervaring en inzet. Bovendien verwachten we van onze leden dat zij zich collegiaal en correct opstellen. Tot slot stellen we het op prijs als leden regelmatig naar de vergaderingen en workshops komen, zodat het persoonlijke karakter van het Netwerk behouden blijft. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de coördinatoren.

Contact

Neem contact op met ons Netwerk door onderstaand formulier te gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

    TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
    Overeenkomstig art. 7 van verordening (EU) 2016/679 geef ik toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken en om te worden gecontacteerd, op mijn verzoek, voor de verstrekking van informatie, ook met betrekking tot producten/diensten, en om redenen van operationele of organisatorische aard.